To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  KONFERENCJA
Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  GIEŁDA KOOPERACYJNA
Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

8 Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 to jedno z największych spotkań branży chemicznej w euroregionie Pomerania, które stało się rozpoznawalne nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami. Chemika Expo to doskonała okazja do spotkania zarówno ekspertów branży chemicznej jak i przedsiębiorców, którzy na co dzień wykorzystują osiągnięcia specjalistów w ulepszaniu swoich produktów i usług, jak również jednostek samorządu terytorialnego i instytucji okołobiznesowych.

Podczas CHEMIKI EXPO 2017 zapraszamy na część merytoryczną połączoną z panelami dyskusyjnymi, międzynarodową giełdę kooperacyjną oraz specjalistyczne warsztaty branżowe "szyte na miarę" przedsiębiorców. W czasie trwania Chemiki pragniemy poruszyć następujące tematy:

  • gospodarka cyrkularna i biogospodarka jako wyznacznik nowych gospodarczych wyzwań na najbliższe lata dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych;
  • inteligentne opakowania, procesy produkcyjne oraz współpraca ze strefą B+R jako ważny element nowych działań i kierunków rozwojowych;
  • wzmocnienie działań eksportowych oraz ekspansja na rynki zagraniczne w oparciu o realizowane projekty i programy międzynarodowe - internacjonalizacja działań
  • platformy współpracy branżowej jako element ukierunkowanych działań dla branży - na przykładzie platform i ich funkcjonowania w Klastrach.

CHEMIKA EXPO 2017 to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia" w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a także instytucjami zagranicznymi, m.in. Związkiem Chemików z Ukrainy w Kijowie czy HUB ze Szwecji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej o klastrze na stronie www.zielonachemia.eu

O poprzednich edycjach Chemiki można przeczytać na stronach:

http://www.szczecinbiznes.pl/informacje/Biznes-nauka-chemia_2978

http://www.chemiaibiznes.com.pl/galeria/kategoria/67-Chemika_Expo_2014.html

http://www.opakowania.biz/artykuly,57530,1,CHEMIKA_EXPO

Zobacz również:

konferencje konferencje w Szczecinie wydarzenia Szczecin Artur Bartkowiak Chemia innowacje Jacek Drożdżal Jaśmina Solecka Łukasz Kruszyński szkolenia Zenon Tartakowski